Kartografia i geodezja są nadzwyczaj ze sobą związane, wraz stanowią część istotnej nauki o ziemi, jaką jest geografia. Kartografa jest nauką, dzięki której mogą być konstruowane różnego typu mapy, atlasy, globusy, jednakże nie mogłyby one powstać, jeśliby nie geodezja. Nauka ta pozwala bowiem na wykonywanie dokładnych pomiarów, zarówno na małych, jak oraz na trochę pokaźniejszych powierzchniach terenu. Co znacznie więcej, nauka ta jest również nierozerwalną częścią wielu innych sfer, gdyż używana jest między innymi w budownictwie czy a w architekturze.

Projektanci na przykład tworzą swoje projekty na szczególnych mapach sytuacyjno – wysokościowych, a w następnej kolejności taki projekt jest egzekwowany przez geodetę w terenie. Nauka ta niemniej jednak nie tylko wiąże się z dwoma wyżej wymienionymi dziedzinami, ponieważ dzięki niej możliwe stało się też badanie odkształceń budynków lub tworzenie przepisów prawnych nieruchomości. W ramach tej nauki możemy wyróżnić też poszczególne działy, do których należy zakwalifikować chociażby fotogrametrię czy topografię. Nauka o kształcie, wymiarów ziemi oraz o wykonywaniu pomiarów nie należy do najbardziej rozpowszechnionych, jednakowoż mimo to, o geodezji słyszał pewnie każdy z nas.

Geodezja jest aktualnie nauką bardzo pomocną, bo dzięki niej wolno przede wszystkim tworzyć mapy, atlasy, mierzyć większe i mniejsze powierzchnie czy tworzyć pisma o charakterze prawnym, które są nam niezbędne choćby w trakcie rozgraniczania nieruchomości – weryfikuje to geodeta lubawa. Wtedy nie obejdzie się bez pomocy geodety. Istotą geodezji są w związku z tym prace połączone w głównej mierze z różnorodnego typu pomiarami, a w najwyższym stopniu kultowe są pomiary szczegółowe sytuacyjne oraz wysokościowe, pomiary realizacyjne czy te połączone z ewidencją gruntów.

Oprócz tego istotą tej nauki są również szczegółowe obliczenia geodezyjne, sporządzanie specjalistycznej dokumentacji (także o charakterze prawnym) i sporządzanie zdjęć, które mają być pomocne przy tworzeniu map i innych graficznych opracowań. Geodezja towarzyszy także innym dziedzinom, korzystają albowiem z niej również budowlańcy i architekci.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY