Najróżniejsze pożyczki i kredyty niejednokrotnie brane są pod jakiś zastaw. W przypadku firm na przykład to mogą być maszyny czy nieruchomości, ale żeby mogły one faktycznie być zabezpieczeniem, to potrzebne będzie wykonanie ich wyceny. Wycena ta pozwoli określić ich wartość, bowiem będzie to konieczne do tego, aby banki przedstawić mogły wszystkie warunki kredytu.

Wycena taka nie może być jednak przygotowana przez przypadkową osobę, a zająć się nią musi rzeczoznawca majątkowy Poznań, mający do tego stosowne uprawnienia. Takich rzeczoznawców można na przykład znaleźć po wpisaniu w oknie wyszukiwarki hasła ustalanie wartości maszyn i przejrzeniu zwróconych wyników. Przeważnie wycena rozpoczyna się od przeprowadzenia oględzin, w czasie jakich sprawdzony zostanie dokładny stan urządzenia czy obiektu.

Konieczne będzie też przygotowanie dokumentów, jakie różnić się będą w zależności od przedmiotu wyceny. Przy urządzeniach między innymi będzie niezbędna faktura zakupu, specyfikacja techniczna oraz dokumentacja rozruchowa. W niejednym przypadku będzie również konieczne przedstawienie deklaracji zgodności oraz książki serwisowej. Przy nieruchomościach podstawowymi dokumentami są odpis z księgi wieczystej oraz wypisy z rejestru gruntów. Rzeczoznawcy z reguły będą też oczekiwać kilku wyrysów z map czy dokumentacji technicznej danego obiektu. Przy nietypowych nieruchomościach niejednokrotnie będą też potrzebne inne dokumenty.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY