Posiadanie pozwolenia energetycznego jest dla elektryków drogocenną kwalifikacją dopuszczającą wykazać się kompetencjami oraz wiedzą fachową w dyscyplinie energetyki. Ponieważ w budynkach wdrażane są z większym natężeniem wprawne techniki, takie jak panele słoneczne, ważne jest, by osoby zaangażowane w instalację tych systemów mogły to czynić bez ryzyka i mając pewność, iż mają do tego uprawnienia energetyczne. Kluczową korzyścią wynikającą z uzyskania licencji energetycznej jest to, że może ona otworzyć nowatorskie możliwości kariery.

Posiadanie licencji jest dla pracodawców lub też klientów sygnałem, że ktoś podjął inicjatywę zdobycia dodatkowych kwalifikacji do pracy z określonymi technologiami. Na przykład posiadanie dokumentu o kursie projektowania oraz instalacji fotowoltaiki może być zauważane jako potrzebne do zabezpieczenia miejsc pracy przy projektach paneli fotowoltaicznych. Podobnie kwalifikacja City & Guilds 2365 (NVQ3) może być atrakcyjna na stanowiska połączone z zarządzaniem sieciami elektrycznymi w środowiskach przemysłowych wysokiego napięcia.

Posiadanie licencji energetycznej może też pomóc w budowaniu zaufania między elektrykami a ich kontrahentami lub też klientami. Klienci szukający kogokolwiek do założeń sprzętów energetycznych będą pragnęli mieć pewność, że mają do czynienia z kimś, kto może także zaprojektować, jak i bez ryzyka wdrożyć te systemy bez zaburzeń oraz defektów. Jest to zwłaszcza ważne w wypadku firm związanych z gigantycznymi założeniami komercyjnymi bądź też systemami rolniczymi, w których przestoje muszą być obniżone do minimum!

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY