Zaprojektowanie w odpowiedni sposób przemysłowych instalacji będzie wymagało tego, żeby dostępna w nich była możliwość kontrolowania parametrów pracy. Jest to ogromnie ważne, gdyż przekroczenie któregoś z nich spowodować może poważne zagrożenie dla pracowników czy otoczenia. Powszechnie w takich instalacjach montuje się więc różnego rodzaju czujniki. Do używanych najczęściej należą ciśnieniomierze, przepływomierze i manometry, lecz jest ich dużo więcej.

Poza tym w niektórych przypadkach niezbędne może być przeprowadzenie wzrokowej inspekcji lub przy pomocy sondy, i również trzeba zapewnić dostęp do takich miejsc. Z powodów konstrukcyjnych czujniki takie są najczęściej są instalowane w specjalnych elementach, zwanych króćcami. Króćce pomiarowe należy przykręcić lub przyspawać do rury, po czym wkłada się do środka czujnik.

Średnicę wewnętrzną dopasować należy tak, aby nie było dużego problemu z włożeniem czujnika, dość często do tego wykorzystywane połączenie na gwint. Ze względu na duże możliwości zastosowania każdy króciec pomiarowy wyglądać może nieco inaczej, to znaczy mieć inne rozmiary, długość czy średnicę, a także przeznaczony być do innego medium. Elementy te są na rynku dostępne w wielu standardowych wymiarach, ale jeśli okaże się to konieczne, to można oczywiście wykonać je na zamówienie. Wystarczy przygotować odpowiednią specyfikację, a króćce producent wykona wszystko dokładnie tak, jak będzie to wymagane.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY